Hulladékkezelés

A cégünk a Di-Care Zrt., mint regisztrált elektronikai berendezés és elem-akku gyártó a visszavételi, átvételi, gyűjtési, kezelési kötelezettségéről az alábbi tájékoztatást nyújtja:

Cégünk első belföldi forgalomba hozóként megfizeti a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi. LXXXV törvény hatálya alá eső termékei és azok csomagolása után keletkező környezetvédelmi termékdíjat. A jogszabály szerint kollektív teljesítő.

Cégünk megfelelve a 197/2014.(VIII.1.) Kormány rendeletnek, gondoskodik az általa forgalomba hozott termékek visszagyűjtéséről és hulladékkezeléséről.

A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések cégünk 1119 Budapest, Mérnök u. 12-14. címén munkanapokon 10 órától 16 óráig, vagy a funkciójában azonos elektromos, elektronikus termékeket forgalmazóknál térítésmentesen leadhatóak.

Az elektromos, elektronikus berendezésekből képződő hulladékok nem gyűjthetőek lakossági hulladékkal közösen, a kommunális hulladék gyűjtésére rendszeresített gyűjtőedényben. Ezek a hulladékok az emberi egészségre és a környezetre veszélyes, káros anyagokat tartalmaznak. Az elektronikai hulladékfeldolgozás speciális körülményeket és szakértelmet igénylő feladat.

Cégünk a használt elektromos, elektronikus berendezés visszavételét csak abban az esetben tagadhatja meg, ha az elektromos, elektronikus berendezés a visszavétel során a visszavételt végző egészségére vagy testi épségére súlyos veszélyt jelent.

Az elektromos és elektronikai hulladékok akkumulátort, elemet tartalmazhatnak, az ezekre vonatkozó előírásokat a 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.

Ezek gyűjtését szintén elkülönítetten kell végezni, a használatra alkalmatlanná vált elektronikai készülékből el kell távolítani. Az elemet, akkumulátort úgy kell az elektronikus készülékből eltávolítani, hogy azok burkolata ne sérüljön, a környezetbe ne kerülhessen ki az elemben, akkumulátorban lévő anyag.

A lemerült, hulladékká vált elemet, akkumulátort tilos a kommunális hulladékkal azonos gyűjtőedénybe helyezni, ezek a forgalmazónál leadhatóak vagy speciális gyűjtőpontokon zárt gyűjtő edényben lehet őket térítésmentesen elhelyezni.

Cégünk a Di-Care Zrt. az elem és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló 445/2012.(XII.29.) kormányrendelet szerinti gyűjtési és kezelési kötelezettségét a RE’LEM Nonprofit Kft. közreműködésével teljesíti.

Az elemekben és akkumulátorokban felhasznált anyagoknak különböző kockázatai lehetnek a környezetre és az emberi egészségre.

Környezeti és egészségügyi hatásuk miatt nagyfontosságúak a toxikus nehézfémek és vegyületeik, amelyek közül higany, kadmium, ólom, nikkel és cink fordulhat elő az elemekben és akkumulátorokban.

A higany és vegyületei az élő szervezet számára erősen mérgező hatásúak. A higany rendkívül kis töménységben is gátolja a fitoplanktonban végbemenő fotoszintézist. A természetes táplálékláncon keresztül az élelmiszerekbe és az emberi szervezetbe is eljuthat (Minamata-betegség).

A higany a bőrön keresztül felszívódva vagy gőzeinek belégzésével kerülhet az emberi szervezetbe.

Akut mérgezés esetén nyelőcső és gyomorkárosodás lép fel. Krónikus esetben idegrendszeri tüneteket, vesekárosodást okoz. A higanyvegyületek a táplálékláncon keresztül jutnak az emberi szervezetbe és egyes szervek részleges bénulását, járás-zavart, látótérkiesést, nagyothallást okozhatnak.

A kadmium pora, gőze rákot okoz és okozója volt a japáni itai-itai-betegségnek, amely fájdalmas csontelváltozásokat idézett elő és többnyire halálos kimenetelű volt. Erős enzim méreg. Belégzése heveny mérgezésnél köhögést, szomjúságot, majd tüdőödémát vált ki, idült mérgezés esetén, egyéb súlyos tünetek lépnek fel. A talajból a táplálékon keresztül az emberi szervezetbe jutva is kiválthatja a fenti tüneteket.

Az ólom pora és különböző vegyületei belélegezve vagy a táplálékkal juthatnak a szervezetbe. A szervezetben felhalmozódott ólom a vörösvérsejtek elroncsolódását, gyomorbetegséget, izombénulást, ízületi fájdalmakat és májbántalmakat okozhat. Az ólom vesekárosító, fiatal korban a szellemi fejlődést hátráltatja.

A nikkel a bőrön keresztül közvetlen érintkezéssel, porának belégzésével vagy a táplálékkal juthat a szervezetbe. Károsítja a belső elválasztású mirigyeket, az immunrendszert, bőrön és nyálkahártyán irritációt okoz. Porai belélegezve karcinogén hatásúak.

A cink vegyületei mérgező hatása változó. A cink-oxid gőzök légzőszervi panaszokat, a vízben oldódó és nagymennyiségben a szervezetbe kerülő cink-sók hányást, hasmenést okozhatnak.

A lítium a szervezetbe kerülve idegrendszeri elváltozásokat okozhat (fáradtság, remegés, mozgászavarok és izomrángások).

Az elektrolitként felhasznált savak és lúgok a környezetbe jutva a talajvíz ph értékének megváltoztatásával okoznak környezeti károsodást. A bőrrel vagy a nyálkahártyával érintkezve marási sérüléseket okoznak.

A kimerült, már nem használt, hulladékká vált elemek, akkumulátorok környezetbe kijutása történhet illegális elhagyással, kidobással, a települési hulladék nem megfelelő lerakásával, vagy a települési hulladéklerakó megsérülése következtében. Ilyen esetekben az elemek és akkumulátorok veszélyes anyag tartalma a talajba kerülhet, a nedvesség hatására olyan vegyületté alakulhat, amely a talajvízzel vándorolni kezd, bejuthat a táplálékláncba, és súlyos mérgezéseket okozhat.

Az elemek és akkumulátorok hulladékká válását követően gyűjtse azokat más hulladéktól elkülönítve, zárt, a veszélyes anyagok környezetbe jutását megakadályozó edényzetben. Ezzel csökkenthető a környezetbe kikerülő veszélyes anyagok okozta egészségügyi kockázat, és lehetővé válik egyes hasznos alkotók visszanyerése is.

Az elemet, illetve akkumulátort forgalmazók kötelesek visszafogadni a kimerült, feleslegessé vált áramforrásokat.

A visszavétel ingyenes, és nem köthető új termék vásárlásához.

Amennyiben visszaviszi a kimerült áramforrást, hozzájárul, hogy a hulladékból értékes fémeket lehessen visszanyerni, valamint a veszélyes hulladék ne károsítsa környezetünket. A visszagyűjtött elem akku hulladék mintegy kétharmada alkalmas az újrahasznosításra.

Az újrahasznosítással a természetben előforduló és egyre kisebb mennyiségben rendelkezésre álló erőforrások kímélhetőek.

Jelölések a vásárolt elemen, vagy akkumulátoron, illetve azok csomagolásán:

– 0,0005 tömegszázalékot meghaladó higany-tartalom esetén a „Hg”,

– 0,002 tömegszázalékot meghaladó kadmium-tartalom esetén a „Cd”,

– 0,004 tömegszázalékot meghaladó ólom-tartalom esetén a „Pb”

– Az áthúzott, kerekes hulladékgyűjtő azt jelenti, hogy a kimerült, feleslegessé vált elektronikát, elemet vagy akkumulátort, gyűjtse elkülönítetten!

– A három körbefutó zöld nyíl az újra hasznosításra alkalmasságot jelöli, gyűjtse szelektíven.