Elnyert pályázatok

Projekt azonosító száma: 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00165

Kedvezményezett neve: Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Projekt címe: „Komplex IoT eszközökre épülő valós idejű cukorbeteg terápia monitorozó rendszer és szolgáltatás fejlesztése a terápián tartás és szövődmények elkerülésének céljából”
A támogatás összege: 210 786 615, – Ft
A támogatás mértéke: 54,531333%

A Projekt tartalmának bemutatása: A project során az inzulin terápián lévő cukorbetegek terápiájának követése érdekében IoT mérőeszközök, és a mérőeszközöket integráló rendszer, valamint a rendszerre épülő szolgáltatás kerül kifejlesztésre. A fejlesztés eredménye lehetővé teszi, hogy a betegnek ne kelljen manuálisan vércukor naplóba vezetnie a vércukormérési, inzulin beadási és mozgási adatait, hanem ezek az adatok valós időben, kiegészítő tevékenység végzése nélkül, automatikusan felhő alapú adatbázisban kerülnek letárolásra. A tárolásra került adatok mind a betegek, mind a jogosult felhasználók (hozzátartozók, orvosok) számára elérhető, nemzetközi ajánlásnak megfelelő formátumban. Ez lehetővé teszi a távoli valós idejű diabétesz terápia követést és ezáltal a szövődmények kialakulásának megelőzését. A project során kifejlesztésre kerülő IoT eszközökön alapuló rendszerhez és szolgáltatáshoz hasonló komplex diabétesz terápia monitorozó megoldás jelenleg nem áll rendelkezésre sem hazai, sem nemzetközi viszonylatban. A cukorbetegek száma a világon IDF becslés alapján 2017-ben 425 millió fő (20 – 79 év közöttiek), amely szám 2045-ra várhatóan 629 millióra főre fog növekedni. A cukorbeteg száma Magyarországon kb. 700 ezer fő és az ellátás közvetlen költségei (gyógyszerek, mérők, tesztcsíkok) 2014-ben közel 30 milliárd Ft-ot tettek ki, azonban éves szinten további 186 milliárd Ft-os kiadást jelentett a cukorbetegség szövődményeinek kezelése. A szövődmények megelőzhetőek a cukorbetegek megfelelő terápián tartásával. Azonban jelenleg valós idejű cukorbeteg terápia monitorozó rendszer, amely segítségével távolról nyomon követhető a páciens valós terápiás együttműködése nem áll rendelkezésre. Így a cukorbetegek valós idejű, valós adatokon alapuló terápián tartása jelenleg nem valósulhat meg, amelynek következménye a szövődmények kialakulása és a szövődményekre fordított több mint hatszoros (a közvetlen terápia költségeihez viszonyítva) egészség biztosítói kiadás hazánkban. A project során a Di-Care Zrt., mint 10 éve Magyarországon működő második legnagyobb vércukorszintmérő forgalmazó és fejlesztő cég által kifejlesztésre kerülnek az IoT vércukorszintmérő és IoT inzulin adagolás rögzítő kommunikációs eszközök, egy valós idejű komplex cukorbeteg terápia monitorozó rendszer, továbbá felügyeleti és adat megjelenítési szolgáltatás. A megvalósítás során az IoT eszközök és kereskedelmi forgalomba hozható sorozatgyártható változata mellett az adattárolást biztosító felhő alapú DCM Adatbázis és kereskedelmi forgalomba hozható felügyeleti és adatmegjelenítési szolgáltatás kerül kifejlesztésre. A project során a rendszer és szolgáltatás klinika vizsgálata is megvalósul, amely vizsgálat célja a rendszer által biztosított cukorbeteg terápián tartás hatékonyság kutatása és a kutatási eredmények visszacsatolása a magasabb szintű szolgáltatásba építéssel. A Di-Care Zrt. jelenleg metabolikus szindróma területén végez telemedicina eszköz alapú klinikai vizsgálatot, amely célja a monitorozott betegek és telemedicina eszközökkel nem rendelkező betegek egészség és felügyeleti értékek különbségének és ebből számítható gazdasági megtakarításnak vizsgálata. A Di- Care Zrt. által forgalmazott vércukormérőkkel végzett mérések 35% jelenleg retrospektív módon felhő alapú adattárolásra kerül. Ezen adatok alapján tartjuk szükségesnek a cukorbeteg terápia minél szélesebb körű (vércukor-mérés, inzulin adagolás, mozgás) komplex, valós idejű monitorozásának bevezetését, a szövődmények elkerülése, a páciensek jobb egészség értékének megőrzés céljából. A megvalósításra kerülő valós idejű komplex cukorbeteg terápia monitorozó rendszer célja, hogy kiváltsa a jelenlegi cukorbeteg terápia követési megoldásokat (pl. kézzel vezetett vércukornapló; beteg, vagy szakdolgozó aktivitást igénylő retrospektív adatletöltés), továbbá csökkentse a közvetlen orvos – beteg találkozók számát úgy, hogy az egészség biztosító cukorbetegségre fordított közvetlen és közvetett összes költségét is csökkenti.
NKFIA_2019 
A Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.03.31.
Projekt azonosító száma: 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00165
 

A projekt indításához kapcsolódó sajtóközlemény innen tölthető le

A projekt zárásához kapcsolódó sajtóközlemény innen tölthető le

 

Projekt azonosítója: GINOP-2.2.1-15-2017-00073

Projekt címe: Telemedicina alapú ellátási formák fenntartható megvalósítását támogató keretrendszer kialakítása és tesztelése A (fő)kedvezményezett neve: TIGRA Computer – és Irodatechnikai Kft.

„Az adat utazzon, ne a beteg!”
AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL TELEMEDICINA SZOLGÁLTATÁSI KERETRENDSZER KIALAKÍTÁSA ÉS TESZTELÉSE VALÓSULT MEG

A Széchenyi 2020 Program keretében a GINOP-2.2.1-15-2017-00073 számú projektben a Tigra Kft., mint konzorciumvezető, továbbá a Szegedi Tudományegyetem, az Óbudai Egyetem, a Di-Care Zrt. és az iCollWare Kft., mint konzorciumi tagok együttesen, 1.803.528.287 Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás felhasználásával telemedicina alapú ellátási formák fenntartható megvalósítását támogató keretrendszer kialakítását és tesztelését valósították meg.

– A projekt kezdete: 2017. 07. 01.
– A projekt fizikai zárása: 2022. 03. 31.
– A projekt pénzügyi zárása: 2023. 07. 12.
– A projekt elszámolható összköltsége: 2.443.852.337 Ft
– A projektre megítélt teljes támogatás összege: 1.803.528.287 Ft,
– A támogatás intenzitása: 73.8 %

– A Tigra Kft., konzorciumvezető támogatása: 734.826.301 Ft
– A Szegedi Tudományegyetem, konzorciumi tag támogatása: 569.221.312 Ft
– Az Óbudai Egyetem, konzorciumi tag támogatása: 233.424.782 Ft
– A Di-Care Zrt., konzorciumi tag támogatása: 130.428.113 Ft
– Az iCollWare Kft., konzorciumi tag támogatása: 135.627.779 Ft

Projekt összefoglaló

A projekt célja egészségügyi színtereteket integráló telemedicina felügyeleti központ kutatása és fejlesztése, 5000+ mérési adattal validált pilot megvalósítása, Inclouded platform továbbfejlesztésére épülő alkalmazáscsaládokon alapuló telemedicina szolgáltatások létrehozása. A platform célja a meglévő szakmai, technológiai rendszerek kellő mélységű integrációja is (EESZT, MENTA). E platform támogatásával ipari partnereink (Tigra Kft., Di-Care Zrt., iCollWare Kft.) telemedicina szolgáltatásokat lehetővé tévő alkalmazásokat és központot fejlesztenek ki. A projekt során egy telemedicina módszertani csoportot alakít a résztvevő két egyetem (SZTE, ÓE) együttműködve a szakmai partnerekkel amely a kellő elméleti és gyakorlati tudás összegyűjtésével támogatja a telemedicina szolgáltatások kidolgozását.

A projekt fókuszai: létező megoldásokra épített pilot a projekt megszervezése a tapasztalatok begyűjtése végett, létező működési és finanszírozási modell kutatása, hazai telemedicina működési modell kialakítása (mely ellátási szinten, milyen szakma támogatására, mely ellátási folyamat kiváltására, milyen fenntarthatósági modell keretében alkalmas eszköz), informatikai keretrendszer kialakítása, nemzetközi szabványok adaptálása hazai környezetre, etikai, jogi környezetének kutatása. E területek részletes feltárásával és az Inclouded architektúra segítségével támogatja az ipari partnereket a piacon bevezethető HW/SW megoldásra épülő telemedicina szolgáltatás kifejlesztésében. A projektben létrejövő szolgáltatás (műszaki rendszer és szabályozás) alkalmas lesz az ÁEEK által a jövőben nyújtandó telemedicina szolgáltatások megvalósításának támogatására is.

A csoport együttműködik más hazai szakmai műhelyekkel, szervezetekkel: ÁEEK, NISZ, és illeszkedik a Semmelweis Egyetemen kialakítás alatt álló „e-egészségügyi és Big Data/adat analitikai és elemzési stratégiai K+F műhely” országos stratégiai céljaihoz.

A projekt megvalósítása során megszerzett tapasztalatok és eredmények bevezetésre kerülnek az egyetemi képzési programokba.